Malta 2018

Logo erasmus+ Logo ecvet

Zagraniczne praktyki zawodowe na Malcie w ramach projektu Eramsus+

Praca w międzynarodowym środowisku

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

Uczestnicy

Opiekun
Anna Szyndler
Damian Janczarek
Michał Muzyka
Bartosz Konarski
Weronika Nowakowska
Jakub Tokarski
Kacper Krupiński
Kacper Nowakowski
Tomasz Rafalik

Miejsca pracy

Easy Peasy Coding

Mechatronicy (Jakub Tokarski, Kacper Krupiński, Kacper Nowakowski i Tomasz Rafalik): zajmowali się przygotowaniem i zaprogramowaniem ręki robota przy użyciu Arduino, oraz zaprezentowaniu jej na targach mechatronicznych. Przygotowanie robota zabawki do sprzedaży hurtowej oraz praca z matrycą LED.

Bits and Bytes

Weronika Nowakowska: Diagnostyka, naprawa, testowanie komputerów oraz urządzeń peryferyjnych. Instalacja i konfiguracja systemu Windows. Programowanie strony internetowej firmy.

Kyte Consultants

Michał Muzyka: Tworzenie portalu e-learningowego przy użyciu Wordpressa, thinkific i teachable, przygotowanie kursów, praca w serwerowni.

SAS Services LTD

Damian Janczarek: Pisanie aplikacji wewnątrzfirmowej zarządzającej urlopami oraz systemem wypłat przy użyciu AngularJS i Firebase.

A to Z Electronics

Bartosz Konarski: Naprawa i testowanie sprzętu komputerowego w serwisie.

Czego się nauczyliśmy?

W pracy zyskaliśmy doświadczenie, które przyda się na naszej przyszłej drodze zawodowej. Mieliśmy okazję wykorzystać naszą wiedzę w sposób praktyczny. Dzięki szerokiemu zakresowi obowiązków zrozumieliśmy, jak elastyczne są zawody informatyka i mechatronika. Zaczeliśmy używać języka angielskiego do opisywania zagadnień technicznych. Przede wszystkim nauczyliśmy się pracować w międzynarodowym zespole.

Przygotowanie przed wyjazdem

PedagogiczneJęzykoweKulturowe
Przygotowanie pedagogiczne przeprowadziła pani Krystyna Sławińska.
Przygotowanie obejmowało:
  • Poszanowanie zadad tolerancji wobec innych ras, kultur i narodów w środowisku wielonarodowym.
  • Zachowanie odpowiedzialnej postawy za granicą. Godne reprezentowanie szkoły na praktykach zagranicznych.
  • Omówienie regulaminu praktyk.
Przygotowanie językowe zostało przeprowadzone przez pana Krzysztofa Dołomisiewicza. Przygotowało nas ono do używania języka angielskiego w celach technicznych. Kurs na platformie OLS poprawił nasze ogólne umiejętności w korzystaniu z języka angielskiego.
Przygotowanie kulturowe zostało przeprowadzone przez panią Agnieszkę Berkman. Dużo dowiedzieliśmy się o historii Malty. Poznaliśmy maltańskie zwyczaje, tradycję i kulturę. Dzięki temu wiedzieliśmy czego się spodziewać po Malcie i jej mieszkańcach.

Do pobrania

Regulamin
Zasady kwalifikacji

Galeria